14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlıkçılar isyanda: Ülke sağlığının temini için acil müdahale şart!

Sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sağlık çalışanları tarafından her yıl Mart ayında kutlanan “14 Mart Tıp Bayramı” bu yıl kutlama değil, çağrı, talep ve düzenleme istekleri ile gündeme geldi.

Sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin içinde bulunduğu sıkıntıları nedeniyle, kamuoyunun sağlık hizmet alımı konusunda karşı karşıya kaldığı sorunları, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile gündeme getiren Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN); sistemin iyileştirilmesi ve hizmetlerin kesintiye uğramaması adına çağrıda bulundu.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; “14 Mart 1919’da Tıbbiyeli Hikmet Boran ve arkadaşlarının vatan savunması ile kutlamaya başladıkları ‘Tıp Bayramı’, tıbbiyelilerin ruhunun devam ettiğini göstermek ve taçlandırmak için her yıl kutlanmaya devam ediyor. Günümüzde pandemi, deprem ve salgınlarda ülke sağlığının korunması adına yine ön safta mücadele eden sağlık çalışanları ilk günkü ruhu taşıyor. Özellikle birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetinde en önemli rolü alan Aile Hekimliği Çalışanları, uygulamanın işlemeye başladığı tarihten bu yana maalesef hem maddi hem özlük haklar açısında kayıplar yaşamış ve aile hekimliğinin sürdürülebilirliği tehlikeye girmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bayram olarak ilan edilen bugünü bayram olarak kutlayamamak son derece üzücü.” dedi.

“Ülke sağlığının temini için acil müdahale şart!”


Aile Sağlığı Merkezleri’nin kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığının altını çizen AHESEN Genel Başkanı Dr. Kandemir; “Halkın nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir sağlık hizmeti alabildiği, olağanüstü durumlarda hayati rol ile gündeme gelen Aile Hekimliği; sağlıkta şiddetin artması, caydırıcı etkin bir yasanın çıkarılmaması, çalışma koşullarının kötüleşmesi, angarya ve iş yükünün artması, hak edişlerin yoksulluk sınırlarına kadar indirilmesi, emekliliğin imkânsız hala getirilmesi ve iş güvencesi kalmaması gibi bir çok neden ile sürdürülebilir sağlık hizmeti işleyişi, imkansız hale gelmiştir.  Üzerlerine yüklenen yükü taşıyamayan meslektaşlarımız, torba yasa ile ceza yönetmeliğine maruz kalmıştır. Yaşanan tüm olumsuzluklara ve sıkıntılara rağmen Tıp Bayramı’nın ilk günü gibi aynı ruhla vatanımıza hizmet etmeye devam ediyor, şartların düzenlenmesi için hem AHESEN hem tüm meslektaşlarımız adına yetkilileri müdahaleye davet ediyoruz. Ülke sağlığının temini için bu durum son derece elzem bir hal almıştır” dedi.

“Ceza kanunuyla iş güvencelerini tehdit ederek, samimiyetsizlik göstermişlerdir”


Tıp Bayramı vesilesi ile konuşan AHESEN 1. Şube Başkanı Dr. Melisa Menemencioğlu ise yaşanan sıkıntıların sistemden kaçışlara ve motivasyon düşüklüğüne neden olduğunun altını çizdi. Dr. Menemencioğlu; “Maalesef bu özel günde Tıp Bayramını kutlayamıyoruz. Çünkü bayram, mutlu olduğunuzda kutlanır ve bizler mutlu değiliz. Tek bir sorunumuza çözüm üretemeyen idareciler, söz konusu cezalandırmak, hekimi itibarsızlaştırmak olduğu zaman son derece çözümcü ve cömert davranıyor, yönetmelik üstüne yönetmelik, kanun üstüne kanun çıkarıyorlar. Sıkıntılı süreçlerde alkışlatılan sağlık çalışanlarının, 1 Mart’ta Resmî Gazetede yayınlanan ceza kanunuyla iş güvencelerini tehdit ederek, samimiyetsizlik göstermişlerdir.” dedi

“Ceza ve baskılarla sistem düzelmez”

Uygulamaların iyileştirme ve çözüm odaklı olmadığını dile getiren Dr. Melisa Menemencioğlu; Verilen cezalarda iyileştirme ödemesinin kesilmesi bir disiplin cezasıdır. Ancak iyileştirme ödemeleri kesilme sayısının sözleşme feshine gitmesi aynı suça verilen ikinci cezadır. 1 suça 2 ceza verilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır. Mali durumun disiplin cezasına bu şekilde bağlanması ise idareye keyfi ceza verme imkânı sağlar ve mobbinglerin önünü açarak hekimler üzerinde büyük bir baskıya neden olur. Biz hekimler bu iş güvencelerimizin tehdidi altında büyük bir motivasyon düşüklüğü ve stres altında girdik. Özlük hak kayıpları ve sağlıkta şiddete çözümsüzlük nedeniyle sistemden ayrılan hekimlerin ardından kalan asgari sayıdaki hekimler sağlık çarklarını döndürmeye çalışıyor. 1. basamakta çalışan hekimlerin saydığımız nedenlerle sistemden uzaklaşmasına neden olmak, halihazırda sıkıntı yaşanan 2. ve 3. basamaklara ulaşmayı imkânsız hale getirecek. Cezalarla ve baskılarla sağlık hizmeti sunumundaki eksiklikleri düzeltilemez. Kutlayamadığımız bu 14 Mart Tıp Bayramı’nda, sağlık hizmeti almada şu anda bile zorlanan halkımız ve tüm sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanlığı’nın bu yanlış tutumundan dönmesini talep ediyoruz.” dedi.

“Her çıkan yönetmeliğe hukuk mücadelesi olarak bakılıyor”


AHESEN 2. Şube Başkanı Dr. Selçuk Ünal

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x